COLEXIO PLURILINGÜE SAN FERNANDO DE VIGO
CURSO 2016 - 2017

Esperamos que esta información vos sexa de utilidade.

Se desexades facermos chegar algun comentario, opinión ou aportación, podedes escribirmos aos seguintes enderezos:  
cpr.sanfernando@edu.xunta.es
colesanfernandovigo@gmail.com
    

CONSELLO DE DIRECCIÓN

DIRECTOR TÉCNICO: Carlos Velasco Villa (Lcdo. Biolóxicas)


XERENTE/XEFE DE ESTUDIOS: José Carlos Taín Campos (Arquitecto Superior)


¨          EQUIPOS DOCENTES
    
      Equipo de Educación Infantil.
Coordinadora: Dna. Marta Rodríguez Pintos (Lcda Pedagoxía. Mestra Ed.Infantil).
Membros: Rayda Colmeiro Tato (Mestra Ed.Infantil). Beatriz Roche Vázquez (Mestra, Ed.Infantil e Ed.Primaria). Andrea Martín Montoya. María del Carmen Ramos González.

Equipo de Educación Primaria.
Coordinadora: María del Carmen Ramos González (Mestra, Ed.Infantil e Ed. Primaria).
Membros: Verónica Carrera Buján (Lcda Psicopedagoxía. Mestra). María Dolores Comesaña Soto (Lcda Xeografía e Historia. Mestra). Marcos Fernández Domínguez (Mestre, Ed. Física). Andrea Martín Montoya (Lcda Psicopedagoxía. Mestra, Inglés). Ana Isabel Martínez Alonso (Mestra, Inglés). Ana Isabel Mayán Villanueva (Mestra, Inglés e Ed.Física). Delmiro Sieiro Camiña(Lcdo Xeografía e Historia. Mestre). Rosa Ana Vives Gregorio (Lcda  Humanidades. Mestra, Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe). Martín Guisande González (Lcdo Pedagoxía. Mestre Inglés). Piedad Fuentes Rivas.

Equipo de Educación Secundaria
Coordinadores: Jorge Juan Ramos Suárez (Lcdo Filoxoxía Inglesa) e Dna. Mª Paz Filgueira Méndez (Lcda CC.Químicas).
Membros: Verónica Carrera Buján. María Dolores Comesaña Soto. Marta García Oubiña Domínguez (Lcda Dereito). Germán González Pintos (Lcdo Belas Artes). Ana Isabel Mayán Villanueva. Ana Isabel Pichel Sousa (Lcda Filoloxía Hispánica). Francisco Javier Quintas Alonso (Profesor Superior Música). Jorge Juan Ramos Suárez. Jonathan Riveiro Álvarez (Lcdo CC. Actividade Física e o Deporte, Mestre, Ed. Especial). Francisco Javier Soto Fernández (Doutor CC.Químicas). José Carlos Taín Campos (Arquitecto). Carlos Velasco Villa (Lcdo CC.Biolóxicas). Delmiro Sieiro Camiña. 
¨      
     DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
    
           DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR.
Coordinadora: Dna. Verónica Carrera.
Membros: Rosa Ana Vives. Andrea Martín. Piedad Fuentes.

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS E MATEMÁTICAS.
Coordinadora: Dna. Mª Paz Filgueira.
Membros: Carlos Velasco. F. Javier Soto. José Carlos Taín. Dolores Comesaña. Marcos Fernández. Ana Isabel Martínez. María Ramos. Martín Guisande.

 DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA.
Coordinador: D. Delmiro Sieiro.
Membros: Ana Mayán. Ana Isabel Pichel. Ana Isabel Martínez. María Ramos. Martín Guisande.

 DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.
Coordinadora: Dna. Ana Isabel Pichel.
Membros: Ana Mayán. Jorge Ramos. Verónica Carrera. Dolores Comesaña. Ana Isabel Martínez. Martín Guisande.

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS.
Coordinadora: Dna. Mª Dolores Comesaña.
Membros: Delmiro Sieiro. Marta García Oubiña. Ana Isabel Martínez. María Ramos. Martín Guisande.

 DEPARTAMENTO DE ARTES.
Coordinador: D. Germán González.
Membros: Francisco Javier Quintas. Ana Isabel Martínez. Andrea Martín. Marcos Fernández. Ana Mayán.

 DEPARTAMENTO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS.
Coordinador: D. Jorge Ramos.
Membros: Ana Mayán. Ana Isabel Pichel. Ana Isabel Martínez. Andrea Martín. Martín Guisande.

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTE.
Coordinador: D. Marcos Fernández. 
Membros: Jonathan Riveiro.

 PROFESORES TITORES
4º Educación Infantil (3 anos): Rayda Colmeiro.
5º Educación Infantil (4 anos): Beatriz Roche.
6º Educación Infantil (5 anos): Marta Rodríguez.
1º Educación Primaria: María Ramos.
2º Educación Primaria: Martín Guisande.
3º Educación Primaria: Ana Isabel Martínez.
4º Educación Primaria: Verónica  Carrera.
5º Educación Primaria: Dolores Comesaña.
6º Educación Primaria: Ana Mayán
1º ESO: Carlos Velasco.
2º ESO: Ana Isabel Pichel.
3º ESO: Paz Filgueira.
4º ESO: Jorge Ramos.
Consello Escolar


Presidente: D. Carlos Velasco Villa.

Secretario: D. José Carlos Taín Campos.

Representantes dos/as Nais/Pais:
Dna. Susana Rodríguez Alonso (ANPA).
Dna. Mª Esperanza Simón Fernández.
D. Jorge Juan Ramos Suárez.
Dna. Mª Dolores Comesaña Soto.

Representantes dos Profesores/as:
Dna. Ana Isabel Mayán Villanueva.
Dna. Mª Paz Filgueira Méndez.
Dna. Mª del Carmen Ramos González.
D. Marcos Alberto Fernández Domínguez.

Representantes dos Alumnos/as:
Dna. Lorena Pinto Pérez.
D. Víctor González Simón.

Representante de Administración e Servicios:
D. Antonio Rodríguez Jariego.

Representantes do Titular:
D. José Taín Taboada.
Dna. Cristina M. Campos Pérez.
Dna. Mª Cristina Taín Campos.